Cuba

Una identità in movimento

Francisco Puig i Fort, un militar mataroní en la guerra de Cuba / Francisco Puig i Fort, un militar mataronés en la guerra de Cuba

Jaume Vellvehí i Altimira


Català

El gener de 1874, el general Pavía havia clausurat la República parlamentária. A Mataró, aquells anys foren força moguts. Durant el 1873 s'havia manifestat la violència i el radicalisme republicá que conduí a moltes persones d'idees democrátiques a allunyar-se del federalisme. El 1874, ja dissolta la República, a Mataró es produeix un avalot que és conduït per les tropes de la guarnició d'artilleria amb alguns sindicalistes i republicans que s'hi afegeixen.

El desembre de 1874, el general Martínez Campos encapçalá un cop d'Estat a Sagunt proclamant Alfons XII com a rei d'Espanya, iniciant-se així el període de la Restauració. La restitució de la monarquia borbónica fou rebuda amb especial satisfacció pels sectors conservadors catalans. El 1875 s'aixafá la darrera insurrecció carlina, que pel gener havia afectat Mataró amb l'atac dels carlins, i que el novembre havien atacat Vilassar de Dalt. El 1876 hi haurien les primeres eleccions generals a diputats a Corts amb sufragi censitari. Entre 1875 i 1877, l'alcalde de Mataró fou el conservador Pelegrí Gallifa i Peris.

Aquest entorn polític és el que es vivia a Mataró quan Francisco Puig iniciá el seu servei militar.

Francisco Puig i Fort va néixer a Mataró el 16 d'agost de 1856 fill de Domingo Puig i Torrens i Maria Fort i Flotats. El 19 de febrer de 1877 iniciava el servei militar a Lleida on va romandre fins el 29 del mateix mes quan embarcá cap a l'illa de Cuba on no arribava fins al 10 de maig. Començava així la seva particular "Aventura Americana".

Va viure de ben a prop la primera de les grans revoltes independentistes cubanes que fou vençuda militarment el 1878, signant-se el conveni de Zanjón que posava fi a deu anys de lluita de guerrilles. De fet peró, la calma durá ben poc doncs l'any següent començava una nova fase de la revolta i que s'anomená "la guerra chiquita" per haver estat sufocada el juny de 1880. El setembre de 1881 el mataroní es va llicenciar retornant a la península. Amb tot peró, Francisco Puig volgué reenganxar-se i així, a principis de 1882, és a la "Caja de quintos" de València en l'espera d'embarcar. Finalment salpa en vaixell des de Cadis i arriba a l'illa de Cuba a darreries de maig del mateix any, ara peró amb el grau de 2on caporal per elecció.

En el seu expedient militar no consta cap fet destacable durant aquests primers anys de militar professional a Cuba, alguna malaltia lleu i algun premis, sense abandonar l'Illa peró. Durant aquests anys va estar en el Regimiento de Caballeria Milicias de Matanzas. El 1883, per antiguitat, és primer caporal, i el 1887 sergent segon.

És a partir de la dècada dels noranta que el seu expedient comença a reflectir la situació de la, per ara, colónia de Cuba. El 1891 és sergent i está destinat a la guarnició del poble de Palma Soriano. El 10 de juliol, arrel d'una patrulla que conduïa per Santa Rosa de bandolero pardo, va capturar el líder independentista Marcelino Almenara. Els independentistes cubans havien adoptat la táctica de guerra de guerrilles i comptaven amb el suport soterrat dels nord-americans.


El 1895: Viva Cuba libre!

A partir de 1894, la situació es va agreujant cada cop més i es comença a entreveure l'esclat d'un conflicte armat de molt més altes proporcions que fins llavors. A finals d'any, el govern espanyol va elaborar un darrer pla de reformes per Cuba, que representava un punt de transició entre els desitjos del govern i els dels representants de l'illa. Així, el 13 de febrer de 1895 el Congrés aprová les noves reformes que, malgrat tot, no evitaren que el 24 de febrer, a Baire, el líder independentista José Martí, que s'havia proclamat president de la República Cubana, donés la consigna d'aixecament armat amb el crit de "Viva Cuba libre". Els aixecaments es generalitzaren arreu de l'Illa: a Holguín, a Guantánamo i en la província de Matanzas. Entre tant, Francisco Puig, ara segon tinent per antiguitat, continua de guarnició a Palma Soriano amb una dotzena de soldats a les seves ordres. El 6 d'abril els insurrectes ataquen la guarnició:

"... encontrandose con doce hombres a sus ordenes en dicho destacamento, fué atacado éste por numerosa fuerza enemiga que trataba a todo trance de apoderarse del cuartel lo que no consiguió siendo rechazada en absoluto y haciéndoles bastantes bajas contandose entre ellas la del jefe de la partida, cogiendoles además armamentos e infinidad de efectos"[1].

L'eficaç actuació en aquesta acció li va valer la concessió de la Creu de 1a. classe del Mèrit Militar amb distintiu vermell.

El 19 de maig moria en el combat de Dos Rios el líder cubá José Martí.

Fins l'agost d'aquell any va continuar en operacions militars per la província de Santiago de Cuba i canviá de destinació anant al Regimiento de Caballeria Hernán Cortés en el primer esquadró de Santiago de Cuba. La seva paga com a segon tinent era de 77,87 pesos. En aquesta destinació va perdre part com a escorta de les comissions tècniques per a la construcció i emplaçament de fortificacions, en patrulles de control i en la conducció de combois militars.


El 1896: violència i repressió

El 1896 será un any de canvis en la situació militar. El general Martínez Campos, artífex del conveni de Zanjon el 1878 i del tot incomplet pels espanyols, i que en el moment de la insurrecció fou enviat com a capitá general de les forces colonials; va estar ben aprop del desastre en el combat de Peralejo. Com a conseqüència, el febrer de 1896 fou substituït pel general Valeriano Weyler qui canviá totalment l'estratègia seguida fins aleshores. La repressió sobre la població indígena será molt dura i la guerra adquirirá una violència extraordinária. Peró aquests canvis tindran la seva eficácia. Així, la columna del líder cubá Máximo Gómez és derrotada a Moralito i la de l'altre gran líder Antonio Maceo, després de sagnants combats a Punta Brava, és derrotat perdent la vida en l'enfrontament. D'aquesta manera la insurrecció quedava molt afeblida.

En aquesta etapa de forta violència, Francisco Puig segueix destinat a Santiago de Cuba realitzant missions de protecció de combois de subministrament als destacaments de la província. En aquestes missions va viure perfectament la duresa de la guerra de guerrilles. Així, el 31 de març, quan anava a subministrar d'aigua un destacament va patir una emboscada:

"... nutrido fuego con el enemigo siendo desalojado de sus posiciones y dispersando completamente... "[2]

Que el 1896 fou un any d'intensa activitat militar queda ben clar en el seu expedient on es reflecteixen nombroses accions de guerra:

"... a las ordenes del coronel de Infanteria D. Luis Molina con la que asistió a las acciones tenidas con el enemigo los dias 6 y 7 de mayo en los Potreros Reserva y Sociedad, el 19 en Polvorosa y (...) subsistiendo en operaciones hasta fin de dicho mes que con su escuadrón se trasladó a Sancti Spíritus... "[3]

Parem atenció en aquest darrer destí. Per primera vegada des de la seva estáncia a Cuba Francisco Puig arriba a la població de Sancti Spíritus. Una població a la que anirá destinat en diferents ocasions i que haurá de marcar emocionalment la vida del nostre personatge.

Durant aquest any, va participar en accions de guerra a La Reforma, La Fama, San Manuel, Santa Teresa, en el poltrer Las Tápias, la Loma de las Pocetas, Arroyo Blanco i moltes altres derivades del seu destí a Sancti Spíritus. Per aquestes accions va merèixer una altra Creu del Mèrit Militar. Mentre estigué en aquesta guarnició la seva activitat consistia en la protecció de la línia de ferrocarril que unia Sancti Spirítus i Tunas, i també la própia escorta del tren. A més, va participar en operacions militars concretes:

"... asistiendo el 17 a la acción tenida con el enemigo en el punto nombrado el Juncal, uniéndose al siguiente dia 18 con la columna a las ordenes del Excmo. Sr. Gral. D. José López Amor con la que tomó parte en el combate tenido en el potrero las Damas donde cargó el escuadrón resultando muerto el titulado cabecilla Serafin Sánchez y otros..."[4]


El 1897: La inflexió

L'any 1897 marcará un nou canvi, que ara sí, ja será definitiu. Les veus que s'aixequen a la Península i també les protestes internacionals denunciant l'ús d'una violència desmesurada a Cuba, debilitaran l'acció militar. El febrer de 1897 el govern de Cánovas del Castillo promulgá un decret pel qual es concedia una ámplia autonomia a la colónia. Finalment es reconeixia l'antiga reivindicació com a única solució possible a la guerra. Peró aquesta concessió arribava massa tard i les negociacions amb els líders independentistes, que es mostraren segurs i resolts, fracassaren. A banda, la ineficácia en la direcció militar i la participació nord-americana, conduiran al desastre del 98.

Francisco Puig continuá el 1897 destinat a Sancti Spíritus protegint la línia de ferrocarril intervenint en nombroses accions de guerra. El juliol fou destinat a Puerto Príncipe on intervingué en nombrosos combats amb la guerrilla. Per les accions destacades que tingué a finals de 1896 obtingué una nova Creu del Mèrit Militar i se li concedí la Creu de Maria Cristina. Aquesta medalla peró, li va suposar també, l'ascens a primer tinent per mèrits de guerra[5], a banda de la remuneració mensual que rebia en concepte de posseïdor de la medalla, i que el 1897 representava 11,13 pesos.


El 1898: Temps d'Amor i de Guerra

L'any 1898 el començá doncs, amb un ascens a primer tinent amb destí a Puerto Príncipe, i amb una paga de 89 pesos (representava un augment de 12 pesos respecte la paga de segon tinent), on s'encarregá de la protecció de la línia de ferrocarril que uneix Puerto Príncipe i Nuevitas. El mes de gener intervingué en combats a la Sabana de los Quemados, La Esperanza, l'Alto del Cedro i altres. La cruesa dels combats i la seva participació destacada en l'acció de la Loma del Infierno, li van merèixer una altra menció per a la medalla del Mèrit Militar. En aquesta acció, es pot veure clarament la duresa de la guerra i la violència repressiva dels espanyols que atacaren i destruïren el poblat de Nueva Habana.

El 15 de febrer un fet accelerará el desastre. El cuirassat Maine dels Estats Units és enfonsat provocant la intervenció directa dels nord-americans a partir del 23 d'abril.

A l'illa les accions de la guerrilla cada cop són més contínues i generalitzades, fet que podem comprovar en l'expedient de Francisco Puig. Des del 18 de febrer al 5 de juny va participar en 18 accions de guerra diferents. Una de les mes destacades es produí en el lloc anomenat Callejón de Arroyo Blanco, quan anava amb la columna del coronel Diego Muñoz caigueren en una emboscada de la guerrilla:

"... donde a la izquierda y el centro se hallaba el enemigo emboscado en número crecidíssimo haciendonos un nutridísimo fuego que duró más de una hora dejando numerosos muertos de los que recogieron 19 e infinidad de armas y municiones sosteniendo fuego otra vez el 4 en Caorillas por tres sitios distintos y el 5 en 'Camas'... "[6]

Francisco Puig i Fuert y su mujer Juaquina PilarPeró enmig de la violència també hi havia temps per a l'amor. En les seves contínues estades a Sancti Spíritus, Francisco Puig, conegué una jove cubana que treballava en una planxadora familiar on els militars acostumaven a dur la roba a rentar i planxar. L'ofici de planxadora era, a l'època, força considerat i més encara en aquelles latituds. A la fi, i potser preveient el desenllaç final, el 26 de maig d'aquell any es casá amb aquella joveneta que encara no tenia vint anys i que es deia Juaquina Pilar Gallardo Soriano i que era natural de Puerto Príncipe. En aquell mateix carrer, Francisco Puig, va conèixer un nen a qui la seva dona feia de mainadera per tractar-se del fill d'uns veïns; un nen que molts anys després retrobarien a la Península i que seria força conegut. Es deia Antonio Machín.

El 3 de juliol es produí el combat naval de Santiago de Cuba que esfondrá la marina espanyola, i el 15 de juliol Santiago de Cuba capitulava.

Durant els darrers mesos, el mataroní, encara participá en alguns combats, el darrer hauria pogut ser fatal. El 7 d'agost, quan anava de reconeixement amb el seu esquadró pels volts de Puerto Príncipe, fou atacat en el destacament de la Jurisdicción. Peró pogué sortir-se'n.

El 10 de novembre es signá el Tractat de París, i Cuba fou annexionada definitivament als Estats Units. Francisco Puig va romandre a Puerto Príncipe fins el 21 de novembre quan

"... con la Plana Mayor del Cuerpo, y por ferrocarril, se trasladó a Nuevitas en cuyo puesto y con motivo de la evacuación de la Isla embarcó a bordo del vapor correo Isla de Panay. Desembarcó en Santander el 6 de Diciembre siguiente... "[7]


El retorn a casa

El gener de 1899 és donat d'alta a Lleida com a agregat, peró ja té la seva residència fixada a Barcelona. El 18 d'aquell mes es trasllada ja definitivament a Mataró on fixa la seva residència. De fet, tres dies abans signa a Mataró la liquidació económica de la repatriació del seu escuadró. En aquest document[8] hi han reflectits aspectes ben curiosos com la suma de 197,25 pesos en concepte de 3.945 racions de pa dutes de Cuba per a l'alimentació durant el viatge; o 335,74 pesos emprats en el subministrament de la tropa durant el mes de novembre, el darrer mes abans de la repatriació...

El 25 d'agost d'aquell any, la reina regent en nom d'Alfons XIII, concedeix la darrera Creu de primera classe de l'Orde del Mèrit Militar amb distintiu vermell per les seves accions durant les campanyes de Cuba i en concret per les que realitzá entre maig i juny de 1898[9]. La condecoració suposava una pensió de 13,90 pesos.

L'any 1904 va passar a la reserva i el 16 d'agost de 1907 obtenia la jubilació amb una pensió de 187,50 pessetes mensuals. Havien estat 30 anys com a militar, dels quals 21 foren a Cuba. Malgrat fixar la seva residència a Mataró, va viure a temporades a Barcelona, on van néixer dos dels seus fills: Martí i Angeleta.

Peró després de tants anys, la llunyania de Cuba li provocava enyor, potser també influït per la seva muller d'origen cubá. Així, el 31 de setembre de 1909 gestioná poder seguir cobrant la pensió del retir a Sancti Spíritus, lloc on pensava fixar la seva residència.

Un cop a Cuba s'estableixen, efectivament, a Sancti Spíritus. Població on segurament tenia amistats, que li proporcionarien els ajuts necessaris per a poder-se fer cárrec de la consergeria de la Colónia Espanyola. De fet, la Colónia comptá, a partir del febrer de 1910 d'una cantina que duia el conserge Ángel Castillo. L'11 de setembre de 1910 el mataroní va rebre en traspás la cantina i es féu cárrec de la consergeria[10].

En aquests anys de residència a Cuba, van néixer els seus fills Blanca, Joan i Natália. El 1915 peró, i possiblement per raons d'edat, decidiren tornar a Mataró on, el 1919, traspassava a l'edat de 63 anys. El dia del seu enterrament, en la caserna d'artilleria de Mataró, es dispararen salves d'honor.

La seva vídua, Juaquina Pilar, de qui el separaven més de 20 anys, va morir a Mataró el 1979 a l'edat de 103 anys d'edat.

Com hem pogut veure es tracta d'una vida en el més pur estil romántic i que potser no va més enllá de l'anècdota, peró que ens apropa a un personatge mataroní que va viure la guerra de Cuba en tota la seva extensió i, que per aixó mateix, ens permet tenir un testimoni directe de com es desenvolupá la campanya militar més enllá dels grans esdeveniments bèl·lics o polítics.

L'aventura americana de Francisco Puig i Fort tingué un final feliç. I de la seva participació en la misèria colonial espanyola, hi hagué un fruit lloable i que és l'únic a tenir en compte entre els pobles: el mestissatge.

 

Castellano

En enero de 1874, el general Pavía había clausurado la República parlamentaria. En Mataró, aquellos años fueron muy movidos. Durante 1873 se había manifestado la violencia y el radicalismo republicano que condujo a muchas personas de ideas democráticas a distanciarse del federalismo. En 1874, disuelta la República, en Mataró se produjo un alboroto protagonizado por las tropas de la guarnición de artillería con algunos sindicalistas y republicanos que se les unieron.

En diciembre de 1874, el general Martínez Campos capitaneó un golpe de estado en Sagunto proclamando Alfonso XII como rey de España, iniciándose así el período de la Restauración. La restitución de la monarquía borbónica fue acogida con especial satisfacción por los sectores conservadores catalanes. En 1875 se aplastó la última insurrección carlista, que en enero había afectado Mataró con el ataque de los carlistas, y que en noviembre habían atacado Vilassar de Dalt. El 1876 se celebraron las primeras elecciones generales de diputados a Cortes con sufragio censitario. Entre 1875 y 1877, el alcalde de Mataró fue el conservador Pelegrí Gallifa i Peris.

Este entorno político es el que se vivía en Mataró cuando Francisco Puig inició su servicio militar.

Francisco Puig i Fort nació en Mataró el 16 de agosto de 1856 hijo de Domingo Puig i Torrens i María Fort i Flotats. El 19 de febrero de 1877 iniciaba el servicio militar en Lleida donde permaneció hasta el 29 del mismo mes cuando embarcó hacia la isla de Cuba donde no llegaría hasta el 10 de mayo. Comenzaba así su particular "Aventura Americana".

Vivió muy de cerca la primera de les grandes revueltas independentistas cubanas que fue vencida militarmente en 1878, firmándose el convenio de Zanjón que ponía fin a diez años de lucha de guerrillas. Sin embargo, la calma duró muy poco pues al año siguiente comenzó una nueva fase de la revuelta que se denominó "la guerra chiquita" por haber sido sofocada en junio de 1880. En septiembre de 1881 el mataronés se licenció retornando a la península. Pero a pesar de ello, Francisco Puig quiso reengancharse y así, a principios de 1882, está en la "Caja de quintos" de València en espera de embarcar. Finalmente zarpó en barco desde Cádiz y llegó a la isla de Cuba a finales de mayo del mismo año, pero ahora con el rango de cabo 2º por elección.

En su expediente militar no consta ningún hecho destacable durante estos primeros años de militar profesional en Cuba, alguna leve enfermedad y algún permiso, pero sin abandonar la isla. Durante estos años estuvo en el Regimiento de Caballería Milicias de Matanzas. En 1883, por antigüedad, fue cabo primero, y en 1887 sargento segundo.

Es a partir de la década de los noventa que su expediente comienza a reflejar la situación de la, por el momento, colonia de Cuba. En 1891 es sargento y está destinado en la guarnición del pueblo de Palma Soriano. El 10 de julio, a raíz de una patrulla que conducía por Santa Rosa de Bandolero Pardo, capturó al líder independentista Marcelino Almenara. Los independentistas cubanos habían adoptado la táctica de guerra de guerrillas y contaban con el apoyo de los norteamericanos.


El 1895: Viva Cuba libre!

A partir de 1894, la situación se va agravando cada vez más y se empieza a entrever el estallido de un conflicto armado de mayores proporciones que hasta entonces. A finales de año, el gobierno español elaboró un último plan de reformas para Cuba, que representaba un punto de transición entre los deseos del gobierno y los de los representantes de la isla. Así, el 13 de febrero de 1895 el Congreso aprobó las nuevas reformas que, a pesar de todo, no evitaron que el 24 de febrero, en Baire, el líder independentista José Martí, que se había proclamado presidente de la República Cubana, diese la consigna de levantamiento armado con el grito de "Viva Cuba libre". Los alzamientos se generalizaron por doquier de la Isla: en Holguín, en Guantánamo y en la provincia de Matanzas. Entre tanto, Francisco Puig, ahora segundo teniente per antigüedad, continua de guarnición en Palma Soriano con una docena de soldados a sus ordenes. El 6 de abril los insurrectos atacan la guarnición:

"... encontrándose con doce hombres a sus ordenes en dicho destacamento, fue atacado éste por numerosa fuerza enemiga que trataba a todo trance de apoderarse del cuartel lo que no consiguió siendo rechazada en absoluto y haciéndoles bastantes bajas contándose entre ellas la del jefe de la partida, cogiéndoles además armamentos e infinidad de efectos."[1]

La eficaz actuación en ésta acción le valió la concesión de la Cruz de 1a. clase del Mérito Militar con distintivo rojo.

El 19 de mayo moría en el combate de Dos Ríos el líder cubano José Martí.

Hasta el mes de agosto de aquel año continuó en operaciones militares por la provincia de Santiago de Cuba y cambió de destino pasando al Regimiento de Caballería Hernán Cortés en el primer escuadrón de Santiago de Cuba. Su paga como segundo teniente era de 77,87 pesos. En éste destino, formó parte como escolta de las comisiones técnicas para la construcción y emplazamiento de fortificaciones, y participó en patrullas de control y en la conducción de convoyes militares.


El 1896: violencia y represión

El 1896 será un año de cambios en la situación militar. El general Martínez Campos, artífice del convenio de Zanjón en 1878 y totalmente incumplido por los españoles, y que en el momento de la insurrección fue enviado como capitán general de les fuerzas coloniales; estuvo muy cerca del desastre en el combate de Peralejo. Como consecuencia, en febrero de 1896 fue substituido por el general Valeriano Weyler quien cambió totalmente la estrategia seguida hasta entonces. La represión sobre la población indígena será muy dura y la guerra adquirirá una violencia extraordinaria. Pero estos cambios tendrán su eficacia. Así, la columna del líder cubano Máximo Gómez es derrotada en Moralito y la del otro gran líder Antonio Maceo, después de sangrientos combates en Punta Brava, es derrotado perdiendo la vida en el enfrentamiento. De ésta manera la insurrección quedaba muy debilitada.

En ésta etapa de gran violencia, Francisco Puig sigue destinado en Santiago de Cuba realizando misiones de protección de convoyes de suministro a los destacamentos de la provincia. En éstas misiones vivió perfectamente la dureza de la guerra de guerrillas. Así, el 31 de marzo, cuando iba a suministrar de agua a un destacamento sufrió una emboscada:

"... nutrido fuego con el enemigo siendo desalojado de sus posiciones y dispersando completamente... "[2]

Que el 1896 fue un año de intensa actividad militar queda claro en su expediente donde se reflejan numerosas acciones de guerra:

"... a las ordenes del coronel de Infantería D. Luis Molina con la que asistió a las acciones tenidas con el enemigo los días 6 y 7 de mayo en los Potreros Reserva y Sociedad, el 19 en Polvorosa y (...) subsistiendo en operaciones hasta fin de dicho mes que con su escuadrón se trasladó a Sancti Spíritus... "[3]

Paremos atención a éste último destino. Per primera vez desde su estancia en Cuba, Francisco Puig llegaba a la población de Sancti Spíritus. Una población a la que irá destinado en distintas ocasiones y que habrá de marcar emocionalmente la vida de nuestro personaje.

Durante éste año, participará en acciones de guerra en La Reforma, La Fama, San Manuel, Santa Teresa, en el potrero Las Tápias, la Loma de las Pocetas, Arroyo Blanco y muchas otras derivadas de su destino en Sancti Spíritus. Por dichas acciones fue merecedor de otra Cruz del Merito Militar. Mientras estuvo en ésta guarnición su actividad consistía en la protección de la línea de ferrocarril que unía Sancti Spíritus y Tunas, y también la propia escolta del tren. Además, participó en operaciones militares concretes:

"... asistiendo el 17 a la acción tenida con el enemigo en el punto nombrado el Juncal, uniéndose al siguiente dia 18 con la columna a las ordenes del Excmo. Sr. Gral. D. José López Amor con la que tomó parte en el combate tenido en el potrero las Damas donde cargó el escuadrón resultando muerto el titulado cabecilla Serafin Sánchez y otros... "[4]


El 1897: La inflexión

El año 1897 marcará un nuevo cambio, que ahora sí, ya será definitivo. Las voces que se levantan en la Península y también las protestas internacionales denunciando el uso de una violencia desmesurada en Cuba, debilitaran la acción militar. En febrero de 1897 el gobierno de Cánovas del Castillo promulgó un decreto por el cual se concedía una amplia autonomía a la colonia. Finalmente se reconocía la antigua reivindicación como única solución posible a la guerra. Pero ésta concesión llegaba demasiado tarde y las negociaciones con los líderes independentistas, que se mostraron seguros y resueltos, fracasaron. Además, la ineficacia en la dirección militar y la participación norteamericana, conducirían al desastre del 98.

Francisco Puig continuó el 1897 destinado en Sancti Spíritus protegiendo la línea de ferrocarril interviniendo en numerosas acciones de guerra. En julio fue destinado a Puerto Príncipe dónde intervino en numerosos combates habidos con la guerrilla. Por las acciones destacadas que tuvo a finales de 1896 obtuvo una nueva Cruz del Merito Militar y se le concedió la Cruz de María Cristina. Esta medalla además, le supuso también, el ascenso a primer teniente por méritos de guerra[5], a parte de la remuneración mensual que recibía en concepto de poseedor de la medalla, i que en 1897 representaba 11,13 pesos.


El 1898: Tiempo de Amor y de Guerra

El año 1898 lo inició pues, con un ascenso a primer teniente con destino en Puerto Príncipe, y con una paga de 89 pesos (representaba un aumento de 12 pesos respecto a la paga de segundo teniente), donde se hizo cargo de la protección de la línea de ferrocarril que unía Puerto Príncipe y Nuevitas. El mes de enero intervino en combates en la Sabana de los Quemados, La Esperanza, el Alto del Cedro y otros. Los cruentos combates y su participación destacada en la acción de la Loma del Infierno, le merecieron otra mención para la medalla del Mérito Militar. En ésta acción, se puede ver claramente la dureza de la guerra así como la violencia represiva de los españoles que atacaron y destruyeron el poblado de Nueva Habana.

El 15 de febrero un hecho acelerará el desastre. El acorazado Maine de los Estados Unidos es hundido provocando la intervención directa de los norteamericanos a partir del 23 de abril.

En la isla las acciones de la guerrilla cada vez son más continuas y generalizadas, hecho que podemos comprobar en el expediente de Francisco Puig. Des del 18 de febrero hasta el 5 de junio participó en 18 acciones de guerra diferentes. Una de les más destacadas se produjo en el lugar llamado Callejón de Arroyo Blanco, cuando iba con la columna del coronel Diego Muñoz cayeron en una emboscada de la guerrilla:

"... donde a la izquierda y el centro se hallaba el enemigo emboscado en número crecidísimo haciéndonos un nutridísimo fuego que duró más de una hora dejando numerosos muertos de los que recogieron 19 e infinidad de armas y municiones sosteniendo fuego otra vez el 4 en Caorillas por tres sitios distintos y el 5 en 'Camas'... "[6]

Pero en medio de la violencia también había tiempo para el amor. En sus continuas estancias en Sancti Spíritus, Francisco Puig, conoció una joven cubana que trabajaba en una planchadora familiar donde los militares acostumbraban a llevar la ropa a lavar y planchar. El oficio de planchadora era, en aquella época, muy considerado y más aún en aquellas latitudes. Al fin, y quizás preveyendo ya el desenlace final, el 26 de mayo de aquel año se casó con aquella jovencita que aún no tenia los veinte años y que se llamaba Juaquina Pilar Gallardo Soriano y que era natural de Puerto Príncipe. En aquella misma calle, Francisco Puig, conoció a un niño a quien su mujer hacia de niñera por tratarse del hijo de unos vecinos; un niño que muchos años después re-encontrarian en la Península y que seria muy conocido. Se llamaba Antonio Machín.

El 3 de julio se produjo el combate naval de Santiago de Cuba que hundió la marina española, y el 15 de julio Santiago de Cuba capitulaba.

Durante los últimos meses, el mataronés, aún participó en algunos combates, el último habría podido ser fatal. El 7 de agosto, cuando iba de reconocimiento con su escuadrón por los aledaños de Puerto Príncipe, fue atacado en el destacamento de la Jurisdicción. Pero salió indemne.

El 10 de noviembre se firmó el Tratado de París, y Cuba fue anexionada definitivamente a los Estados Unidos. Francisco Puig permaneció en Puerto Príncipe hasta el 21 de noviembre cuando

"... con la Plana Mayor del Cuerpo, y por ferrocarril, se trasladó a Nuevitas en cuyo puesto y con motivo de la evacuación de la Isla embarcó a bordo del vapor correo Isla de Panay. Desembarcó en Santander el 6 de Diciembre siguiente... "[7]


El retorno a casa

En enero de 1899 es dado de alta en Lleida como agregado, pero ya tiene su residencia fijada en Barcelona. El 18 de aquel mes se traslada ya definitivamente a Mataró donde fija su residencia. De hecho, tres días antes firma en Mataró la liquidación económica de la repatriación de su escuadrón. En éste documento[8] hay reflejados aspectos curiosos como la suma de 197,25 pesos en concepto de 3.945 raciones de pan llevadas de Cuba para la alimentación durante el viaje; o 335,74 pesos utilizados en el suministro de la tropa durante el mes de noviembre, el último mes antes de la repatriación...

El 25 de agosto de aquel año, la reina regente en nombre de Alfonso XIII, le concede la última Cruz de primera clase del Orden del Mérito Militar con distintivo rojo por sus acciones durante las campañas de Cuba y en concreto por las que realizó entre mayo y junio de 1898[9]. La condecoración suponía una pensión de 13,90 pesos.

El año 1904 pasó a la reserva y el 16 de agosto de 1907 obtenía la jubilación con una pensión de 187,50 pesetas mensuales. Habían sido 30 años de militar profesional, de los cuales 21 fueron en Cuba. A pesar de fijar su residencia en Mataró, vivió por temporadas en Barcelona, donde nacieron dos de sus hijos: Martí y Angeleta.

Pero después de tantos años, la lejanía de Cuba le provocaba añoranza, quizás también influido por su esposa de origen cubano. Así, el 31 de setiembre de 1909 gestionó poder seguir cobrando la pensión del retiro en Sancti Spíritus, lugar donde pensaba fijar su residencia.

Una vez en Cuba se establecen, efectivamente, en Sancti Spíritus. Población donde seguramente tenia amistades, que le proporcionarían las ayudas necesarias para poder hacerse cargo de la conserjería de la Colonia Española. De hecho, la Colonia contó, a partir del febrero de 1910 de una cantina que regentaba el conserje Ángel Castillo. El 11 de setiembre de 1910 el mataronés recibió en traspaso la cantina y se hizo cargo de la conserjería[10].

En éstos años de residencia en Cuba, nacieron sus hijos Blanca, Joan y Natália. Pero en 1915, y posiblemente por razones de edad, decidieron volver a Mataró donde, en 1919, moría a la edad de 63 años. El día de su sepelio, en el cuartel de artillería de Mataró, se dispararon salvas de honor.

Su viuda, Juaquina Pilar, de quien le separaban más de 20 años, murió en Mataró el 1979 a la edad de 103 años.

Como hemos podido ver se trata de una vida en el más puro estilo romántico y que quizá no va más allá del anécdota, pero que nos acerca a un personaje mataronés que vivió la guerra de Cuba en toda su extensión y, que por ello mismo, nos permite tener un testimonio directo de como se desarrolló la campaña militar más allá de los grandes sucesos bélicos o políticos.

La aventura americana de Francisco Puig i Fort tuvo un final feliz. Y de su participación en la miseria colonial española, hubo un fruto loable y que es el único a tener en cuenta entre los pueblos: el mestizaje.

p align=center>Notes

[1] Arxiu de l'autor: Cuba, Full 11 revers.
[2] Arxiu de l'autor: Cuba, Full 12.
[3] Ibídem.
[4] Ibídem.
[5] Arxiu de l'autor: Cuba, Full 1.
[6] Arxiu de l'autor: Cuba, Full 13.
[7] Arxiu de l'autor: Cuba, Full 13 revers.
[8] Arxiu de l'autor: Cuba, Full 5.
[9] Arxiu de l'autor: Cuba, Full 2.
[10] Arxiu de l'autor: Cuba, Contracte, Full 19, revers.


© Grup d'História del Casal. Mataró

 

Notas

[1] Archivo del autor: Cuba, Hoja 11 reverso.
[2] Archivo del autor: Cuba, Hoja 12.
[3] Ibídem.
[4] Ibídem.
[5] Archivo del autor: Cuba, Hoja 1.
[6] Archivo del autor: Cuba, Hoja 13.
[7] Archivo del autor: Cuba, Hoja 13 reverso.
[8] Archivo del autor: Cuba, Hoja 5.
[9] Archivo del autor: Cuba, Hoja 2.
[10] Archivo del autor: Cuba, Contrato, Hoja 19, reverso.© Grup d'História del Casal. Mataró


Cuba. Una identità in movimento

Webmaster: Carlo NobiliAntropologo americanista, Roma, Italia

© 2000-2019 Tutti i diritti riservati — Derechos reservados